Aanbesteding en contractvorming

Aanbesteding

Zijn de bouwtekeningen klaar en is de bouwvergunning afgegeven, dan volgt de aanbestedingsfase. Samen met u maken wij een selectie van 3 tot 4 bouwbedrijven, waarbij het selecteren gebeurt op de juiste prijs-kwaliteit verhouding.
Deze bouwbedrijven ontvangen allemaal bestektekeningen, technische omschrijvingen en rapportages. Vervolgens hebben ze twee weken de tijd om nadere informatie bij ons op te vragen. In een Nota van Inlichtingen gaat deze aanvullende informatie naar alle aangeschreven bouwbedrijven.
Aan de bouwbedrijven wordt gevraagd een open begroting aan te leveren. Met onze kennis en expertise weten wij de aangeleverde begrotingen te controleren en te beoordelen op kwaliteitseisen en gelijkwaardigheid.
Nadat wij de inschrijf begrotingen hebben gespiegeld, nemen wij de offertes en begrotingen van de bouwbedrijven met u door. Daarna gaan wij namens u met het geselecteerde bouwbedrijf in onderhandeling om tot overeenstemming te komen.

Contractvorming

De laatste stap in deze aanbestedingsfase is dat na uw akkoord een concept contract wordt opgesteld. Van Tiem Bouwmanagement levert de juiste input voor het opstellen hiervan.

In het contract staat:

  • wat er gemaakt moet worden;
  • het afgesproken bedrag;
  • de termijnen;
  • betalingstermijnen;
  • garanties;
  • startmoment;
  • aantal bouwdagen;
  • boeteclausules.

Als het conceptcontract in orde bevonden wordt, tekenen u en het bouwbedrijf het definitieve contract.

gallery

gallery

Wat wij doen

Wat wij doen

projecten

Projecten

offerte

Offerte

Copyright 2018 VT Bouwmanagement BV

Postbus 4271 5004 JG TILBURG, the Netherlands / info@vantiembouwmanagement.nl