Ontwerp en tekenwerk

Heeft u bouw- of verbouwplannen?

De basis voor een gewenst eindresultaat is het ontwerp. Van Tiem Bouwmanagement gaat met u om tafel en bespreekt al uw wensen. Deze wensen worden vastgelegd in een zogenaamd Programma van Eisen. Vervolgens maken wij een voorlopig schetsontwerp dat wij aan u voorleggen. Dit is nodig om een bestektekening te maken zodat hiermee de benodigde bouwvergunning aan gevraagd kan worden. Voordat wij aan het voorlopig schetsontwerp beginnen, zullen wij voor u een toetsing doen, of uw bouwplan voldoet aan de geldende voorschriften met betrekking tot het bestemmingsplan.

Aanvraag bouwvergunning

Wij verzorgen het gehele traject richting de gemeente. Wij dienen het geheel dus als aanvraag tot omgevingsvergunning in bij de afdeling Bouw en Woning Toezicht van de gemeente via het omgevingsloket.
De ontwerpen en bestektekeningen worden dan voorgelegd aan de welstandscommissie. Om de bouwvergunning te krijgen, wordt het ontwerp beoordeeld op de volgende punten:

  • past het binnen het bestemmingsplan
  • esthetica
  • voldoet het aan het bouwbesluit.

Aanvullende onderzoeken en tekenwerk

Tekenwerk kan op verzoek, afhankelijk van overheidseisen, aangevuld worden met diverse aanvullende onderzoeken, rapporten en tekeningen.

gallery

gallery

Wat wij doen

Wat wij doen

projecten

Projecten

offerte

Offerte

Copyright 2018 VT Bouwmanagement BV

Postbus 4271 5004 JG TILBURG, the Netherlands / info@vantiembouwmanagement.nl