Oplevering en nazorg

Samen met u lopen wij bij de oplevering uw woning, bedrijfspand of wooncomplex door.
Aan de hand van tekeningen en contractstukken controleren wij het afgeleverde werk op kwaliteit en afwerking. Gebreken worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering.
Deze wordt ondertekend door u als opdrachtgever, het bouwbedrijf en Van Tiem Bouwmanagement als toeziende partij. Deze gebreken moet het bouwbedrijf binnen een afgesproken tijdsbestek (meestal twee weken) oplossen. Tijdens de oplevering verstrekt het bouwbedrijf een complete revisie- en garantiemap ( databoek ).

Nazorg

Twee weken na de oplevering houdt Van Tiem Bouwmanagement een eindinspectie, waarbij wij controleren of alle opleveringspunten zijn opgelost. Eventuele gebreken worden vastgelegd en op kosten van de aannemer hersteld. Als alles opgeleverd is zoals besproken, wordt een definitieve handtekening gezet. Vervolgens valt de laatste termijn vrij ter betaling aan het bouwbedrijf.

gallery

gallery

Wat wij doen

Wat wij doen

projecten

Projecten

offerte

Offerte

Copyright 2018 VT Bouwmanagement BV

Postbus 4271 5004 JG TILBURG, the Netherlands / info@vantiembouwmanagement.nl